tanrı

tanrı
is. Allah. <Elxan:> Mənim tanrım başqalarına zərər verməz azad diləklərimdir. C. C..
◊ Tanrı bəndəsi – bax Allah bəndəsi («Allah»da). <Nənəxanım:> <Şaqqulunun> özünün də avara gəzdiyi bəsdir, gedim, bir tanrı bəndəsinin qızını gətirim, bəlkə küçələrdən daşına. Ç.. Tanrı bilir – bax Allah bilir («Allah»da). <Əmrah:> İllər ilən gözüm baxsa gözünə; Tanrı bilir, səndən dönən deyiləm. «Əmrah». Tanrı qoysa – arzu bildirir. Tanrının verən günü – bax Allahın verən günü («Allah»da). Tanrısına təpik atmaq – qudurmuş, yolunu azmış, naşükür, nankor adam haqqında. <Anası qızına:> Adam tanrısına təpik atmaz. Ə. H.. Tanrıya bax! – bax Allaha bax! («Allah»da). Əqlə gəl, tanrıya bax, eyləmə qəflət, Hadi. S. Ə. Ş.. Tanrıya şükür – bax Allaha şükür («Allah»da). Sən (siz, sizi) tanrı – bax sən (siz) allah («Allah»da). Sizi tanrı, bircə dürüst diqqət ilə hesab ediniz. N. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Tanrı — is., öz., din b. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Oğan Birleşik Sözler tanrı bilimi Tanrı kayrası Tanrı misafiri Tanrı vergisi çok tanrıcı kamu tanrıcı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tanrı bilimci — is., fel. Tanrı bilimiyle uğraşan kimse, ilahiyatçı, teolog …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tanrı kayrası — is., fel. Tanrı nın dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tanrı misafiri — is. Tanınmayan, çağrılmadan kendiliğinden gelen konuk Âdet değildir, kim olursa olsun, Tanrı misafirine adını sormak. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tanrı vergisi — is. Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik, yetenek veya özellik, Allah vergisi Tanrı vergisi bir öz varlığı yoktur insanın, değişmez bir tabiatla sınırlı değildir. A. Erhat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tanrı — is., din b. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah Birleşik Sözler neden tanrıcı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tanrı bilimi — is., fel. Allah ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, ilahiyat, teoloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tanrı aşkına — Allah aşkına …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tanrı korusun — Allah korusun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Tanrı yarattı dememek — Allah yarattı dememek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”